• Usługa Research, świadczona przez Aryxe, oferuje średniej wielkości przedsiębiorstwom bezstronne i profesjonalnie przygotowane podstawy, na których mogą opierać proces decyzyjny.

  • Usługa Consulting, świadczona przez firmę Aryxe, pozwoli Państwu osiągnąć sukces na nowych rynkach oraz usprawnić proces tworzenia oddziałów i organizacji dystrybucji.

  • Usługa Advanced Services, oferowana przez Aryxe, zapewnia możliwość tworzenia złożonych procesów i integrowania usług zewnętrznych oraz wewnętrznych w obrębie istniejących już ekosystemów biznesowych.

  • XaaS Modules pozwalają w prosty sposób skonfigurować elastyczne i profesjonalne usługi o wysokiej wydajności, które będą stanowić dopełnienie zasobów, którymi już Państwo dysponują.

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa, czyli nieustanny proces zmian i rozwoju, który leży w naturze technologii cyfrowych, to coś znacznie więcej niż trend rozwojowy. W średnich przedsiębiorstwach transformacja cyfrowa nie znajduje się zwykle na szczycie listy zadań managerów. Natomiast eksperci upatrują w opracowaniu oraz udanym wdrożeniu strategii transformacji cyfrowej jeden z czynników decydujących o przetrwaniu i rozwoju średniej wielkości firm w kontekście konkurencji globalnej.

Zasoby ludzkie

Za sukces każdej firmy w znacznym stopniu odpowiadają odpowiednio wykształceni i zmotywowani pracownicy. Ich umiejętności i mocne strony należy zatem stale rozwijać, aby firma miała szansę stawić czoła konkurencji. Aspekty te stanowią wyzwanie, szczególnie w sektorze technologicznym, nie tylko z uwagi na nieustanne zachodzące w nim zmiany i postęp, ale także ze względu na fakt, że ciągle pojawiają się nowe obszary zainteresowania.

Presja kosztów

Nieustannie nabierająca tempa presja kosztów, które są jednocześnie wysokie i stałe – to problem bliski każdemu managerowi czy właścicielowi firmy. Obcinanie koszów na oślep rzadko kiedy stanowi zrównoważoną strategię. Zamiast tego potrzebna jest przejrzysta analiza idąca w parze z przyjęciem strategicznej filozofii nastawionej na innowacyjność, dzięki czemu koszty ulegają optymalizacji w wyniku wdrożenia inteligentnych technologii i zwiększenia wydajności.

Globalizacja

Odcinając się od ideologicznych rozważań, bez względu na to, czy ją wychwalamy, czy raczej potępiamy, globalizacja jest faktem. Ludzie, towary i usługi przemieszczają się pomiędzy krajami i w obrębie całego świata na większą niż kiedykolwiek skalę. Coraz częściej najnowocześniejsze technologie pozwalają realizować koncepcje biznesowe oparte o oszacowania dostępne na żądanie – czy to w obszarze komunikacji, analiz, a nawet, co jest coraz powszechniejszym zjawiskiem, całej produkcji. Efektem jest nieprzemijająca wysoka transparentność, która umożliwia dokonanie obiektywnego porównania różnych partnerów i dostępnych dostawców.

Skalowalność

Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed zarządem każdej firmy, jest optymalne dopasowanie wydajności własnego przedsiębiorstwa do okoliczności rynkowych, przy uwzględnieniu zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo oraz uświadomienie klientom wymogów, mających wpływ na ten proces. Szczególnie w firmach małych i średnich, nieuchronnie pojawią się opóźnienia przy wdrażaniu procesów, a także z powodu przerw w pracy, czego efektem końcowym są wyższe koszty i stracone szanse rynkowe. W miarę upływu czasu, to właśnie te utracone szanse stają się przyczyną ponoszenia strat na rzecz globalnej konkurencji.

Badania i rozwój

Inwestowanie środków finansowych oraz pracy kapitału ludzkiego, a także innych zasobów w projekty badawcze i rozwojowe czy dział badań własnej firmy stanowi ogromne wyzwanie dla większości średniej wielkości przedsiębiorstw. Z takim zadaniem trudno poradzić sobie w pojedynkę. Niemniej jednak badania i rozwój są absolutnie niezbędne, by wypracować długoterminowy sukces oraz zapewnić sobie przetrwanie w obliczu globalnej konkurencji.

Ostatnie wiadomości