Advanced services to zaawansowane usługi świadczone przez Aryxe, które oferują możliwość tworzenia złożonych procesów i integracji usług zewnętrznych i wewnętrznych w obrębie istniejących już ekosystemów biznesowych.

Stale rosnący poziom skomplikowania działań współczesnych firm sprawia, że niejednokrotnie stają one przed koniecznością analizowania kontraktów na usługi o zróżnicowanym okresie obowiązywania, umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), profilów kompetencji, i in. Nawet firmy wydajne i działające sprawnie oraz o wąskim zakresie działalności mają duży potencjał w zakresie optymizacji i oszczędności, który można zrealizować dzięki precyzyjnej ocenie usług. Jednakże poziom złożoności rosnących wymagań dzisiejszych klientów oznacza także, że często pojawiają się deficyty. Mogą być niemal automatycznie niwelowane dzięki wysokiej wydajności oraz uważnie dobranym komponentom usług, ale by zamknąć pewne luki konieczna jest wysoka specjalizacja, a także wiedza ekspercka z odpowiedniej dziedziny. Advanced Services świadczone przez Aryxe dostarczą Państwu kluczowych informacji na temat bieżącej sytuacji, dzięki czemu firma będzie w stanie zwiększyć wydajność w odpowiednich obszarach i tym samym opłacalność działalności. Wreszcie właściwie dopasowane i wyspecjalizowane usługi Advanced Services Aryxe pozwalają zniwelować deficyty w Państwa organizacji. Advanced Services doskonale sprawdzają się także jako narzędzie przezwyciężania nieoczekiwanych trudności, które są typowe dla średnich firm.

Etap 1: Ocena, analiza
Pierwszym etapem realizacji usługi Advanced Services jest analiza lokalizacji w danym regionie – jaki jest obecny stan serwisowy w Państwa firmie? Jakie obowiązują umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), a jakie nie, które z nich są pobieżne lub niejasne? W jakim zakresie umowy SLA można renegocjować? Czy zakres pewnych usług pokrywa się bądź niektóre zadania wykonywane są dwukrotnie, a tym samym, czy Państwa firma płaci za dużo? Czy umowy można rozwiązać przed upływem okresu ich obowiązywania i czy warunki kontraktu, takie jak ceny i czas trwania, można renegocjować lub ustalić? Czy obecnie obowiązujące umowy są źródłem krytycznych dla systemu deficytów i czy można je zniwelować?

W ramach usługi Services Assessment oferowanej przez Aryxe wnikliwie analizujemy Państwa infrastrukturę usługową, porównujemy ją z Państwa długoterminową strategią w tym zakresie oraz sporządzamy raport informacyjny. W oparciu o tę analizę, wyznaczamy rekomendacje w zakresie optymalizacji, zwiększenia wydajności lub redukcji kosztów. Usługa Services Assessment realizowana przez Aryxe pozwala Państwu zyskać wyraźny i przejrzy obraz usług, z których Państwo korzystacie.

Usługa Services Assessment realizowana przez Aryxe pozwala Państwu zyskać wyraźny i przejrzy obraz usług, z których Państwo korzystacie.

Etap 2: Zarządzanie usługami

Sektor usługowy zyskał ogromną siłę oddziaływania. Jednocześnie zwiększył się także poziom skomplikowania towarzyszących mu operacji – usługi zarządzane, usługi w chmurze, umowy SLA, świadczenie usług – to tylko kilka terminów, które ilustrują, jak ważne stało się daleko idące zarządzanie usługami.

Obszar usługowy Services Management Aryxe kładzie nacisk na zarządzanie istniejącymi i nowymi kontraktami na usługi oraz zwiększanie ich skuteczności. Wedle potrzeb i życzenia klienta, moduły XaaS Aryxe można konfigurować w taki sposób, by dopasować je do istniejącego portfela, bądź w przypadku wysoce skonkretyzowanych potrzeb, Aryxe opracowuje usługę precyzyjnie do nich dopasowaną. Usługa Services Management Aryxe – wydajna, zintegrowana, dopasowana.

Usługa Services Management Aryxe – wydajna, zintegrowana, dopasowana.

Services Assessment

Optymalizacja kosztów

Sektor usługowy wypracował ogromną skuteczność działania. Jednocześnie zwiększył się także poziom skomplikowania towarzyszących mu operacji – usługi zarządzane, usługi w chmurze, umowy SLA, świadczenie usług – to tylko kilka terminów, które ilustrują, jak ważne stało się daleko idące zarządzanie usługami.

Zwiększenie wydajności

Starannie dobrane umowy typu SLA oraz back-to-back nie tylko ułatwiają współpracę, ale także usprawniają komunikację oraz minimalizują ilość przestojów w usługach i uzyskiwaniu wsparcia. Nasi eksperci postrzegają wszystkie usługi razem wzięte jako swoisty organizm – czerpią Państwo korzyści z jednolitej, homogenicznej koncepcji w tym zakresie.

Zarządzanie projektami

Integracja różnych profilów i dostawców usług wymaga wiedzy oraz nakładu pracy ludzkiej, szczególnie jeśli firma prowadzi działalność międzynarodową. Profesjonaliści, pracujący dla Aryxe, posiadają niezbędną wiedzę w tym obszarze oraz międzynarodowe doświadczenie, co pozwala im z powodzeniem wdrażać skomplikowane projekty.

Dopasowanie rozwiązań i usług

Mimo iż rozwiązania modułowe Xaas Solutions gwarantują uzyskanie odpowiednich wyników w większości firm, a ich portfel staje się coraz bardziej szczegółowy, bywa, iż w pewnych sytuacjach standardowe usługi czy moduły nie wystarczą. Na życzenie klienta Aryxe opracowuje indywidualną usługę – dostosowaną do Państwa potrzeb – a następnie tą usługą zarządza.

Negocjowanie umów

Skuteczne negocjowanie kontraktów zawsze wymaga dogłębnej wiedzy. Założyciele spółki Aryxe korzystają z wieloletniego doświadczenia zdobytego w międzynarodowym środowisku IT, infrastruktury IT, oprogramowania, usług oraz technologii chmury. Ponieważ przy tym posiadają także kontakty o zasięgu ponadnarodowym, zyskują Państwo doskonały punkt wyjścia do negocjacji bądź renegocjacji umów serwisowych.

Monitorowanie jakości

Długofalowe monitorowanie umów SLA oraz cykliczne śledzenie i raportowanie w zakresie określonych wskaźników jakości nie tylko usprawnia współpracę z zewnętrznymi partnerami, ale także zmusza wewnętrznych producentów do lepszego organizowania swoich działań i optymalizuje przebieg różnych procesów. Jednocześnie możliwa staje się wczesna identyfikacja obszarów problemowych, a także praca nad przezwyciężaniem tych trudności.